Ikaalisten Nousevan-Voima ry:n tietosuojaseloste Seitsemisen polkujuoksuun

Rekisterinpitäjä: Ikaalisten Nouseva-Voima ry c/o , Teerenkieppi 14 39500 Ikaalinen
Y-tunnus: 0133057-0
www.seitsemisenpolkujuoksu.fi/
Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa: Juho-Veikko Hytönen jv.hytonen(at)gmail.com

Ikaalisten Nousevan-Voima ry:n Seitsemisen polkujuoksua koskevat rekisterit

Ikaalisten Nouseva-Voima ry:n jäsenrekisteri

  1. Seitsemisen polkujuoksuun osallistuvien ilmoittautumis-ja tulostiedot

Tietojen käsittelyn tarkoitus

  1. Seitsemisen polkujuoksu osallistujaluetteloiden laatiminen ja tulosten ilmoittaminen julkisesti.

Rekisterin tietosisältö

Yhdistyslain mukaisesti kerättävät tiedot jäsenistä:nimija osoite

  1. Tapahtumaan ilmoittautuneiden ilmoittautumisen yhteydessä itse antamat tiedot: nimi, seura, sarja, tarvittaessa puhelinnumero turvallisuussyistä

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kertyy tapahtumiin osallistuvien kilpailuja varten antamista tiedoista.

Tietojen päivittäminen

Rekistereistä on aina mahdollista poistua tai tietoja on mahdollista päivittää ilmoittamalla rekisterin ylläpitäjälle.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekistereihin kerättyjä tietoja käytetään tapahtumajärjestelyjen organisoimiseen.

Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja eteenpäin muille osapuolille.

Tietoja ei siirretä EU:n ai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekistereitä ei säilytetä manuaalisesti. Tiedot on tallennettu sähköisesti ja ne on suojattu sähköisesti eivätkä niihin pääse käsiksi kuin rekistereitä hoitavat henkilöt